דירה להשכיר - יחזקאל בראון/ Apartment for Rent (רישומים)

שלב 1-מעקב אוטומטי. שלב 2-מעקב עצמי. שלב 3-פזל חלקים בגרירה