רישומים גרפיים

שלב 1-מעקב אוטומטי. שלב 2-מעקב עצמי. שלב 3-פזל חלקים בגרירה