תכניות למידה ושימוש בפדגוגיות חדשות
קטלוג ורכישה
צלילונים: חינוך מוזיקלי לגיל הרך
צלילים בראש: בית הספר היסודי
צלילי המוזיקה: כיתות א-ד בבית הספר היסודי
מה נשמע? כל שכבות הגיל
ג'אז -כל שכבות הגיל
הכול בקול – כל שכבות הגיל
זר שירים
 • צלילי המוזיקה: כיתות א-ד בבית הספר היסודי

  תכנית זו בונה מסגרת לחינוך מוזיקלי, שמטרתה לפתוח את ליבו של התלמיד לאהבת המוזיקה על כל גווניה. קיימות בה שתי חוברות לתלמיד, כל אחת מהן מלווה על ידי הקלטות להאזנה בבית ומדריך מפורט למורה, בצירוף תווים. החוברות מעניקות למורה מיתווה מסודר של מערכת מושגים, המבוססת על מבנה מדורג שיצרה פרופ' ורוניקה כהן.

  התקדמות בתוך מסגרת זו יוצרת תשתית לפעילויות מוזיקליות נוספות, כמו הכנה לקונצרט, יישום יעדי בית הספר, ומתן ביטוי לרעיונות ייחודיים של המורה למוזיקה. ניתן לפרוש את ההתקדמות, בכל אחד מספרי לימוד אלה, על פני שנה או שנתיים ובכך ליצור רצף והדרגתיות בלימודים. חומרי הלמידה לכיתות הגבוהות נמצאים באוספים הנרחבים של "מה נשמע?".  

  החוברות של "צלילי המוזיקה" באות לחדש את רפרטואר היצירות והשירים, עבור מורים העובדים זה שנים רבות עם חוברות "צלילים בראש" ולעדכן את התיאום עם התכנית הלימודים במוזיקה של משרד החינוך (2012). 

  תכנית "צלילי המוזיקה" מקדמת
  • הכרתם של מושגים מוזיקליים כלליים ומפורטים על פי סדר התואם את התפתחותו המוזיקלית של הילד.
  • מעורבות של כל התלמידים בפיתוח הבנה מוזיקלית בעקבות השימוש באמצעים שונים: תנועה, רישום גרפי ותווי, נגינה, דרמה וביטוי מילולי.
  • פיתוח כישורי תקשורת בין-אישית, באמצעות למידה שיתופית בקבוצות קטנות תומכות.
  • מתן ביטוי לכישוריהם המוזיקליים, האינטלקטואליים והיצירתיים של המורה למוזיקה, באמצעות מסגרת שהיא ברורה לתלמיד ומותאמת לתכנית הלימודים במוזיקה של משרד החינוך.

  חומרי למידה באתר 


  חומרי למידה לרכישה