תכניות למידה ושימוש בפדגוגיות חדשות
קטלוג ורכישה
צלילונים: חינוך מוזיקלי לגיל הרך
צלילים בראש: בית הספר היסודי
צלילי המוזיקה: כיתות א-ד בבית הספר היסודי
מה נשמע? כל שכבות הגיל
ג'אז -כל שכבות הגיל
הכול בקול – כל שכבות הגיל
זר שירים
 • צלילים בראש: בית הספר היסודי

  מערכת למידה רב-שנתית זו, היא התכנית הראשונה שפותחה באגף המוזיקה של המכון לאינטגרציה. היא יצאה לאור, לראשונה, בשנת 1990 כדגם מתוכנן, רצוף והדרגתי ללימוד מוזיקה בביה"ס היסודי. בתכנית הושם דגש על פעילות שיתופית בקבוצות קטנות, בהם הילדים תומכים האחד בשני ומשתפים פעולה בהתמודדות עם משימות נתונות. בסגנון לימוד זה התלמיד מעלה רעיונות, יוזם פעילויות ובונה את הידע המוזיקלי שלו תוך יצירת קשר עם סביבתו ועם חבריו. מערכת המושגים המארגנים שבתכנית מתבססת על המסגרת שיצרה ד"ר ורוניקה כהן. חומרי הלמידה עודכנו מספר פעמים בהתאם להתנסות בשטח. 

  תכנית "צלילים בראש" מקדמת

  • לימוד מיגוון רחב של יצירות ושירים השייכים לסגנונות מוזיקליים ולסוגות שונים.
  • פיתוח מיומנויות מוזיקליות של האזנה, שירה, נגינה ושל דרכי הבעה יצירתיות.
  • לימוד כללים של דפוסי התנהגות, בקבוצות קטנות, המכוונים להשתתפות יעילה ושוויונית בקרב התלמידים.
  • פיתוח חשיבה וכישורים קוגניטיביים, הניתנים להפעלה וליישום גם בתחומי תוכן אחרים.

  חומרי למידה באתר   חומרי למידה לרכישה