תכניות למידה ושימוש בפדגוגיות חדשות
קטלוג ורכישה
צלילונים: חינוך מוזיקלי לגיל הרך
צלילים בראש: בית הספר היסודי
צלילי המוזיקה: כיתות א-ד בבית הספר היסודי
מה נשמע? כל שכבות הגיל
ג'אז -כל שכבות הגיל
הכול בקול – כל שכבות הגיל
זר שירים
 • תכניות למידה ושימוש בפדגוגיות חדשות

  תכניות הלמידה של המכון לאינטגרציה נותנות ביטוי לעוגנים של הפיקוח על החינוך המוזיקלי במשרד החינוך, שהם: ידע מוזיקלי, מיומנויות מוזיקליות וקוגניטיביות, אהבת המוזיקה וקידום ערכים חינוכיים נאותים. העיקרון המשותף לכל חומרי הלמידה הוא שלימודם של התכנים המוזיקליים מתקיים בד בבד עם לימודם של ערכים המאפיינים למידה שיתופית ומשמעותית.  

  למידה משמעותית מאפשרת מימוש הפוטנציאל האישי הן של המורה והן של התלמיד. התכנים בלמידה משמעותית הינם רלוונטיים ללומד, מאפשרים בחירה אישית, מרחיבים אופקים, מעודדים הבעה וביטוי רגשות, ומזמנים אינטראקציה ושיתוף פעולה. הלומד נחשף לרעיונות חדשים והוא בונה את הידע שלו בעזרת פדגוגיות חדשות, כפי שהן מתוארות על ידי מייקל פולן (2014). הרחבה ....

  תוכניות הלמידה של המכון לאינטגרציה כוללות:
  • צלילונים - לגיל הרך
  • צלילים בראש - לביה"ס היסודי
  • צלילי המוזיקה - לביה"ס היסודי
  • מה נשמע? - לכל שכבות הגיל
  • ג'אז - לכל שכבות הגיל
  • הכול בקול (שירת מקהלה)- לכל שכבות הגיל
  • שירים - לכל שכבות הגיל
   
  תכנית הוראה

  תכניות הלמידה נבנו על פי עקרונות של הוראה רב שנתית בגן ובביה"ס היסודי, המבוססת על ההתפתחות המוזיקלית של הילד. העקרונות הללו מוצגים בשלושה תרשימים, הקשורים זה לזה. הצבעים בתרשימים נותנים מסגרת לתכנון על פי הגיל. לחצו כאן

  ספרי הלימוד צלילים בראש וצלילי המוזיקה בנויים על פי העקרונות המוצגות בתרשימים ואנו ממליצים להשתמש בהם כבסיס ללמידה בכיתות בשנים הראשונות של ביה"ס היסודי. עם זאת, ניתן גם לבנות תכנית אישית וייחודית בעזרת חיפוש חומרי למידה מתאימים באתר זה.

  חומרי הלמידה וההקלטות המוזיקה ניתנים לרכישה דרך אוניברסיטת בר-אילן music.integ@biu.ac.il , טל' 03-5318260 בין השעות 08:00 - 12:00, ודרך בונוס יבנה הוצאה לאור, אצל שושי shoshi@bonusbooks.co.il טל' 08-9321604. לצפיה בחומרי הלמידה ולמידע נוסף  לחצו כאן