תכניות למידה ושימוש בפדגוגיות חדשות
קטלוג ורכישה
צלילונים: חינוך מוזיקלי לגיל הרך
צלילים בראש: בית הספר היסודי
צלילי המוזיקה: כיתות א-ד בבית הספר היסודי
מה נשמע? כל שכבות הגיל
ג'אז -כל שכבות הגיל
הכול בקול – כל שכבות הגיל
זר שירים
 • תכניות למידה ושימוש בפדגוגיות חדשות

  תכניות הלמידה של המכון לאינטגרציה נותנות ביטוי לעוגנים של הפיקוח על החינוך המוזיקלי במשרד החינוך, שהם: ידע מוזיקלי, מיומנויות מוזיקליות וקוגניטיביות, אהבת המוזיקה וקידום ערכים חינוכיים נאותים. העיקרון המשותף לכל חומרי הלמידה הוא שלימודם של התכנים המוזיקליים מתקיים בד בבד עם לימודם של ערכים המאפיינים למידה שיתופית ומשמעותית.  

  למידה משמעותית מאפשרת מימוש הפוטנציאל האישי הן של המורה והן של התלמיד. התכנים בלמידה משמעותית הינם רלוונטיים ללומד, מאפשרים בחירה אישית, מרחיבים אופקים, מעודדים הבעה וביטוי רגשות, ומזמנים אינטראקציה ושיתוף פעולה. הלומד נחשף לרעיונות חדשים והוא בונה את הידע שלו בעזרת פדגוגיות חדשות, כפי שהן מתוארות על ידי מייקל פולן (2014). הרחבה ....

  תוכניות הלמידה של המכון לאינטגרציה כוללות:
  • צלילונים - לגיל הרך
  • צלילים בראש - לביה"ס היסודי
  • צלילי המוזיקה - לביה"ס היסודי
  • מה נשמע? - לכל שכבות הגיל
  • ג'אז בנשמה - לכל שכבות הגיל
  • הכול בקול - לכל שכבות הגיל

  ניתן לקרוא עוד על כל אחת מן התכניות הללו. לעיון בחומרי הלמידה, ובתקליטורים בפרט, הניתנים לרכישה דרך האתר, לחצו כאן