תכניות למידה ושימוש בפדגוגיות חדשות
קטלוג ורכישה
צלילונים: חינוך מוזיקלי לגיל הרך
צלילים בראש: בית הספר היסודי
צלילי המוזיקה: כיתות א-ד בבית הספר היסודי
מה נשמע? כל שכבות הגיל
ג'אז -כל שכבות הגיל
הכול בקול – כל שכבות הגיל
זר שירים
 • הגדרת פדגוגיות חדשות

  מייקל פולן )2014) מציין שישה מרכיבים פדגוגיים (6 C's), המהווים בסיס ללמידה משמעותית: אישיות מוסרית, זהות ואזרחות, תקשורת בין אישית, חשיבה ביקורתית, שיתוף פעולה, יצירתיות ודמיון. (http://www.michaelfullan.ca/articles)

  כל המרכיבים האלה מוצאים את ביטויים בחומרי הלמידה של אגף המוזיקה. החומרים מובנים אך פתוחים, והם מאפשרים למורה אפיקים שונים של ביטוי לכישוריו/ה המוזיקליים, האינטלקטואליים והיצירתיים. המורה והתלמידים שותפים לגילוי של עולם מוזיקלי מתרחב ומעמיק.

  פולן מתאר כך את ששת המרכיבים הפדגוגיים, המהווים בסיס ללמידה משמעותית:

  בניית אישיות מוסרית - education character
  יושר, סדר ואחריות, עבודה קשה, התמדה, אמפתיה, ביטחון עצמי, בריאות אישית, כישורי חיים.

  זהות ואזרחות - citizenship  
  רגישות וכבוד לתרבויות אחרות, מעורבות פעילה לטיפול בבעיות הקיומיות של האדם והסביבה, מנהיגות חיובית. 

  תקשורת בין אישית - communication  
  מיומנויות הקשבה, תקשורת יעילה בעל פה, ובאמצעות כלים דיגיטליים.

  חשיבה ביקורתית ופתרון בעיות - critical thinking and problem solving
  קבלת החלטות יעילה תוך שימוש במגוון של כלים ושל משאבים דיגיטליים, עיצוב וניהול פרויקטים, פתרון בעיות.

  שיתוף פעולה - collaboration
  עבודה בצוותים, אמפתיה, תרומה ללמידה של אחרים, מיומנויות של השימוש ברשתות החברתיות.

  יצירתיות ודמיון - creativity and imagination
  יצירת רעיונות חדשניים, יזמוּת כלכלית וחברתית.